Verzekeraars vergelijken van polissen

Verzekeraars zullen vanaf 10 juli het vergoedingsbeleid moeten aanbieden en Irdai heeft voorgesteld om rond dezelfde tijd ook het vergoedingenbeleid aan te bieden.

Eerder in de conceptrichtlijnen voor verzekeraars had de toezichthouder het mandaat gekregen om beide producten aan te bieden. Lees hier.

Verzekering voor telefoon vergelijken

Verzekeraars zullen vanaf 10 juli het vergoedingsbeleid moeten aanbieden en de toezichthouder heeft voorgesteld om rond dezelfde tijd ook het vergoedingenbeleid aan te bieden. Hoewel veel verzekeraars momenteel niet betalen voor de kosten van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) en andere hygiënegerelateerde verbruiksartikelen, die een deel uitmaken van de ziekenhuisrekeningen, zal het door de toezichthouder verplichte covid-19-vergoedingsbeleid moeten betalen voor PBM’s, handschoenen, maskers en andere soortgelijke uitgaven. telefoonverzekering vergelijken voor leuke voordelen.

Er zijn ook geen sublimieten voor kamerhuur, wat een pluspunt is. Het afdekken van kamerhuur leidt doorgaans tot hogere contante uitgaven. Het heeft ook invloed op andere bijkomende kosten, zoals verpleging en dokterskosten.

Producteigenschappen

De minimumleeftijd voor beide polissen is 18 jaar en de maximumleeftijd is 65 jaar. Afhankelijke kinderen zijn gedekt vanaf de leeftijd van drie maanden tot 25 jaar. Alleen het vergoedingsbeleid wordt echter geleverd met de optie voor gezinsvlotter. De ambtstermijn van het beleid kan 3,5 maanden, 6,5 maanden of 9,5 maanden zijn, inclusief de wachttijd, en regels voor ziektekostenverzekering zoals levenslange hernieuwbaarheid, migratie en overdraagbaarheid zijn niet van toepassing op deze producten.

Premies voor beide producten zijn hetzelfde pan-India en prijsstelling per geografische locatie of per zone is niet toegestaan. De mogelijkheid om premies in termijnen te betalen is ook niet beschikbaar voor deze producten. Beide polissen hebben een wachttijd van 15 dagen, waarin geen enkele claim wordt geaccepteerd.

Vrijwaringbeleid: Het product wordt ‘Corona Kavach-beleid’ genoemd, gevolgd door de naam van de verzekeringsmaatschappij en heeft een basisdekking met een limiet op het verzekerde bedrag van maximaal ₹ 5 lakh. Het verzekerde minimumbedrag is ₹ 50.000. U kunt kiezen voor een dekking in veelvouden van € 50.000 tot € 5 lakh. De behandelingskosten voor elke comorbide aandoening, inclusief reeds bestaande comorbide aandoeningen samen met de behandeling voor covid-19, worden gedekt.

Verzekering voor brillen

Verzekeraars mogen één optionele dekking aanbieden, waarvan de premie specifiek wordt vermeld. De basisdekking wordt aangeboden op basis van vergoeding, terwijl de optionele dekking beschikbaar is op basis van een uitkering.

De polis vergoedt de kosten van ziekenhuisopname die de verzekeringnemer heeft gemaakt voor de behandeling van covid-19 bij een positieve diagnose voor de infectie door een door de overheid goedgekeurd diagnostisch centrum. Het dekt de kosten voor kamer, verzorging en verzorging. Chirurgen, anesthesisten, consultants, specialistische vergoedingen, inclusief consult via telegeneeskunde, worden vergoed. bril verzekeren voor gezonde ogen.

Andere kosten zoals zuurstof, operatiekosten, chirurgische apparaten, medicijnen en medicijnen, PPE-kits en handschoenen zijn onder meer toelaatbaar indien ze minimaal 24 uur in het ziekenhuis worden opgenomen. Ook de kosten van de afdeling Intensive Care en de afdeling Intensive Care worden vergoed.

Het beleid dekt ook de kosten van thuisbehandeling, op voorwaarde dat de arts de thuisbehandeling adviseert en er sprake is van een continue actieve behandelingslijn, die monitoring van de gezondheidstoestand door een arts vereist. Dit voordeel is slechts tot 14 dagen per incident beschikbaar. Dagelijkse controlekaarten, met inbegrip van de door de behandelende arts toegediende en naar behoren ondertekende behandelingen, moeten worden bijgehouden.

Verzekerden kunnen gebruik maken van de diensten zonder contant geld, die door de verzekeraar via netwerkaanbieders worden geregeld. Als de diensten worden aangeboden door een niet-netwerkexploitant, wordt een mogelijkheid tot terugbetaling geboden. Diagnostische tests die thuis of in diagnostische centra worden uitgevoerd, schriftelijk voorgeschreven medicijnen, kosten voor consultatie en verpleging en de kosten van de pulsoxymeter, zuurstofcilinder en vernevelaar vallen onder de thuiszorguitkering.